Tomannsbolig i Borshavn

Dette prosjektet er en totalentreprise på en flott vertikaldelt tomannsbolig med havet som nærmeste nabo i nærheten av Lista Fyr. Bjelkelaget ble stedbygd, mens vegger og tak ble levert i elementer. Tett tomannsbolig på 14 timer er effektivt på byggeplass. Særlig når dette også innebærer store deler ferdig kledning på vegger og tak. Vi takker for oppdraget.