5 nye hytter på Hovden

Dette prosjektet er et samarbeid med Vanse Bygg. Vi leverte ferdig isolerte veggelementer til alle 5 hyttene. Inkludert i leveransen var også ansvarlig personnel for monteringen. Vi takker for nok et godt samarbeid med Vanse Bygg.